Plenos
Villa Rosa

Voto de calidade para evitar o consenso

Unha vez máis o BNG-AA tendeu a man e o Goberno municipal decidiu impoñer o seu único e exclusivo criterio, reforzado desta vez polo feito de que o Alcalde de Baiona tivo que recurrir ao seu voto de calidade en varias ocasións.

Ler novas
Escubichas

Un parche no acceso á vivenda

O BNG-AA denunciou no Pleno municipal que o convenio entre FEGAMP e IGVS non supón un solución ás dificultades de acceso a unha vivenda por parte de baioneses e baionesas, que acaban renunciando á posibilidade de vivir no seu propio concello.

Ler novas