Catro meses de retraso para dar explicación sobre a piscina mancomunada

Xosé M. Marcote e Xavier Rodríguez
Xosé M. Marcote e Xavier Rodríguez

O BNG celebra que a súa esixencia dunha auditoría das instalacións sexa asumida pola Presidencia da Mancomunidade

Catro meses de retraso para dar explicación sobre a piscina mancomunada

Catro meses de dilacións desde que o BNG solicitara a convocatoria dos órganos asembleares
da Mancomunidade do Val Miñor para dar explicacións formais das múltiples irregularidades
que se sucederon desde a nova adxudicación da concesión da piscina mancomunada na
Ramallosa, eis a vagaxe da Xunta de Goberno deste órgano supramunicipal que non foi quen
de dar cumprida satisfacción á demanda duns usuarios e usuarias que padeceron retrasos na
colocación de máquinas, reclamacións por cobro de cotas sen poder recibir os servizos
establecidos no servizos, falta de mantemento das instalacións e até o desprendemento dun
falso teito nun dos vestiarios.


Ante esta situación e diante das explicacións aportadas en comisión de seguimento, o Bloque
Nacionalista Galego anunciou na citada reunión que solicitará na Xunta da Mancomunidade
deste mércores que con cargo ao novo canon obtido pola concesión da piscina mancomunada
se realice unha auditoría externa que certifique o estado real das instalacións, sinalando as
deficiencias que sexan precisas subsanar para garantir a estanqueidade, evitar filtracións e
humidades ou relacionar aqueles traballos de mantemento que non se realizaron e provocaron
deterioro nas mesmas.

Neste sentido celebramos que a Presidencia da Mancomunidade aceptase esta demanda ata o
punto de chegar a trasladala como propia. Non obstante preocúpanos máis aínda informacións
confusas que infundan falsas espectativas aos usuarios como as referidas á recuperación de
actividades como Zumba ou á construción doutro vaso para a realización de actividades tal e
como xa solicitaba o BNG cando se redactou o prego de condicións. Estas melloras só serían
realizables vinculadas a unha ampliación das instalacións que, hoxe por hoxe, non parece
posible que urbanísticamente que se poida acometer. Cando menos na mesma parcela.

Catro meses de retraso para dar explicación sobre a piscina mancomunada