O BNG en Baiona presenta alegacións contra o proxecto do 'Parque Eólico Toroña'

Foto: Bernabé Sequeiros

O proxecto contempla a colocación de 3 aeroxeradores no Concello de Baiona

O BNG en Baiona presenta alegacións contra o proxecto do 'Parque Eólico Toroña'

O Parque Eólico Toroña preténdese instalar na provincia de Pontevedra nos termos municipais de Tomiño, O Rosal, Oia e Baiona, no espazo natural coñecido como Serra da Groba.

O proxecto consiste na colocación de 10 aeroxeradores de máis de 100 metros de altura, dos cales, 3 proxéctanse no concello de Baiona.

 

O Bloque Nacionalista Galego en Baiona ven de presentar alegacións á vista do anuncio do D.O.G. do pasado 12 de decembro de 2022 da Vicepresidencia Segunda e a Consellería de Economía, Empresa e Innovación e da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de interese autonómico, e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Toroña.

https://bngbaiona.opennemas.com/media/bngbaiona/files/2023/01/09/Alegaci%C3%B3ns%20Toro%C3%B1a%20web.pdf

 

O BNG considera que a Serra da Groba constitúe un dos espazos montañosos atlánticos,  de maior interese ambiental e pasixasístico do sur de Galiza.

Constitúe unha área de paso nas migracións de diversas especies de aves, tanto terrestres como acuáticas, e conta coa presenza de diferentes hábitats e especies de flora e fauna a protexer segundo diferentes Directivas Europeas e Catálogos de Fauna Ameazada.

Do mesmo xeito, posúe un patrimonio cultural de carácter etnográfico e arqueolóxico extraordinario e único, cuxa conservación e posta en valor desde unha perspectiva histórica, científica e turística é totalmente incompatíbel coa instalación de parques eólicos.

 

O proxecto ten unha  deficiente ou inexistente valoración dos impactos é na cualificación da alteración da calidade da paisaxe e non ten en conta a afectación aos intereses económicos, de biodiversidade e  multifuncionalidade produtiva do monte nin responde a un ordeamento territorial dun sector estratéxico na Galiza.

 

Xa que logo, e tendo en conta as recentes Declaracións de Impacto Ambiental desfavorables doutros parques eólicos fragmentados proxectados na mesma Serra da Groba e o informe do Consello da Cultura Galega sobre a enerxía eólica e paisaxes culturais en Galiza, o BNG en Baiona solicita que se resolva negativamente e se denegue a autorización administrativa e que non se aprobe o proxecto de execución deste parque eólico e menos aínda a declaración de utilidade pública.

 

Modelo individual de alegacións para descargar do proxecto 'Parque Eólico Toroña'

https://bngbaiona.opennemas.com/media/bngbaiona/files/2023/01/13/modelo%20alegaci%C3%B3ns%20e%C3%B3lico%20toro%C3%B1a.pdf

O BNG en Baiona presenta alegacións contra o proxecto do 'Parque Eólico Toroña'