O PARTIDO POPULAR LANZA UN PLANEAMENTO PARA CREAR UN MACROPROXECTO INNECESARIO.

Plan Especial As Costeiras

PE As Costeiras
PE As Costeiras

O Bloque Nacionalista Galego iniciará unha rolda de contactos co fin de opoñerse a un planeamento que xa na tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal tivo a súa oposición en forma de alegación.

Plan Especial As Costeiras

A movilización social será o único xeito de combatir este proxecto que só o Partido Popular defende.

(nova en redacción)